Gegevensbeheer – privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren we onze leden over hoe we omgaan met hun persoonsgegevens. Om jullie privacy te beschermen, houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Wevok is verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. Indien je hierover vragen hebt, contacteer dan de voorzitter: henri@wevok.be.

Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens doorde verantwoordelijke voor de verwerking: Wevok Sint-Joris-Weert vzw.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanvinken van het daartoe voorziene hokje [bij formulieren op onze website www.wevok.be], verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, als ook met de verwerking zelf.

© website powered by Twizzit.com